İçeriğe geç

Manifesto

Teknolojinin, iletişimin ve ulaşım imkânlarının gelişimi ile küreselleşen dünyada soran, sorgulayan, eleştirel düşünen ve problem çözen bireylere her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle bilgiye ve deneyime hızla ulaşabildiğimiz bu zaman diliminde elde ettiğimiz bilgilerin doğru olup olmadığın sorgulanmadan kabul edilmesi bir ömrün hatta bir toplumun yok olmasına yol açabilmektedir. Söz konusu olan bu sorunun uluslararası boyutunu göstermekte PISA verileri oldukça önemli bir referanstır. Bu sınav sonucunun verileri, detaylı olarak ele alındığında sınava katılan ülke öğrencilerinin daha karmaşık problemleri anlayıp çözebilme beceri boyutunu gösteren 5 ve 6 düzeyin, ülkeler açısından tatmin edici değildir. Bu durum bizlere üst düzey düşünme becerilerin kullanımında en temel ve önemli olan anlama, sorgulama, muhakeme etme ve yaratıcı düşüne bilme gibi pek çok becerinin geliştirilmesinin küresel bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bireylerin sorgulama yapabilmesi, soru sorması ve merak etmesinin gelişebilmesi ve bilinçli bir toplumun inşa edilebilmesi için Dünya Bankası, OECD, 21. Ortaklığı, AB, UNESCO, NCSS gibi birlikler çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Sorguluyorum öyleyse varım olarak sorumluluklarımız var:

Dünya üzerinde bilgi kirliliğine karşı bilinçli kişilerin yetiştirilmesinde katkı sağlamak istiyoruz. Soran-sorgulayan, araştıran, eleştirel düşünen ve kendi kararlarını bilinçli olarak alabilen çocukların yetişmesine katkı sağlayarak; gelecek nesillerin güven içinde yetişmesini ve korkusuzca soru sorabilmesini, kendi karalarını alabilecek bağımsız, fikri hür vicdanı hür bireyler yetiştirebilmeyi amaçlıyoruz. Özellikle sorgulamadan, üzerinde düşünülmeden bilginin ve deneyimin doğrudan alınmasından kaçınıyoruz. Kültürleri ve inançları sorgulatırken kişisel bakış açısından uzak kalarak kişisel değerlere hoşgörü ile yaklaşıyoruz. Felsefi bakış açısını merkeze alıyoruz ve çocuklarımızın çocuksu merakları ile sorgulama becerilerinin devam etmesini çok önemsiyoruz.

Bilinçli, sorgulayan, araştıran, var olan kalıplaşmış yargıları fark eden ve bu yargılarını kıran ve kırdıracak çocuklarımızı bu platformda birleştiriyoruz. Gelecekte tutsak olmayan, eleştirel düşünen, korkusuzca soru soran ve bizlere güzel gelecekler vaat edecek çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocuklarımıza doğru ve bilinçli sorular sordurarak daha yaşanılabilir bir dünyaya katkı sağlamak istemez misiniz? Sorgulamadan kabul edilen her türlü düşünceyi gelin beraber çocuklarımızla ele alalım, hayal ettiğimiz bilinçli topluma katkı sağlayalım.