İçeriğe geç

Neden Yaratıcı Düşünmeliyiz?

Hızla değişen dünyada problemler, giderek karmaşıklaşırken bu problemlerin giderilmesi için ayrılan zaman ise git gide daralıyor. Tüketim kültürünün sert bir şekilde yaşandığı bu dönemde fark yaratabilmek, dünya üzerinde iz bırakabilmek ve daha yaşanılabilir bir hayat şartlarına sahip olabilmek için yaratıcı düşünme becerimize her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktayız. Özellikle kodlamaya dayalı bir yapının gelişiyor olması, robotların günlük hayatımızın bir parçası olmaya başlaması ve küresel problemlerin yaşanması ancak yaratıcı düşünen beyinlerin gelişimi ile mümkün olabilecektir.  Her ne kadar yaratıcılık kavramını tanımlamak zor olsa ve bu kavram üzerine farklı tanımlar yapılmış olsa da içinde buluğumuz dönemde oldukça yüksek değer atfetmekteyiz (Keleşoğlu ve Kalaycı, 2017).

Bireyler ne kadar yaratıcı düşünebilirse var olan problem o kadar iyi tanımlanabilecektir. Böylece problemin çözümüne katkı sağlamakla kalınmayacak gelecekte karşılaşabileceğimiz sorunların giderilmesi de sağlanacaktır. Bu katkının sağlanabilmesi için pek çok kurum ve kuruluşun yaptığı çalışmalar sonucunda “21. yüzyıl becerileri” olarak isimlendirilen elzem becerilerin içerisinde yaratıcılık becerisi de yer almaktadır. 21. Yüzyıl Ortaklığı tarafından üç temel kategoriden olan “Öğrenme ve yenilikçilik becerileri” olarak isimlendirilen yaratıcı düşünmenin burada yer almasını bu becerinin önemini göstermektedir (Gelen, 2017).  Herkesin sahip olduğu, geliştirmesi ve kaybetmemesi gereken bu beceriyi kullanmak ve kullandırmak hiç kolay olmaktadır. Florida (2010),’ın ifadesi de “Her insan yaratıcıdır. Çağımızın en büyük zorluğu, tüm bu yaratıcılığı kullanmak ve kullanmaktır.” bu durumu açıklamaktadır.

Çağımız için gerek iş dünyasında, gerek toplumsal hatta gerekse ön göremediğimiz gelecekte oldukça gereksinim duyacağımız bu becerimizi şimdiden geliştirmeli ve yok olmasına izin vermemeliyiz. Farkı yaracak ve bizleri diğer insanlardan ön planda tutacak bu beceri aynı zamanda da özlemini çektiğimiz bilinçli toplumun inşasında da temel olma özelliğini hep koruyacaktır. Bu bakımdan bu beceri sürekli geliştirilmeli ve geliştirilmesine imkan verecek durumlar oluşturulmalıdır. Söz konusu becerinin gelişimini engelleyecek unsurlardan uzak durarak ancak güçlü, farkındalığı yüksek, sorunlardan daha güçlü çözümleri olan bir toplum haline gelebiliriz. Yararcılığımızı geliştirmede en önemli unsurlardan olan merak, soru sorma ve hayal etme beceriniz her daim bizimle birlikte olsun! 

Florida, R. (2006). The flight of the creative class: The new global competition for talent. USA: Collins 

Gelen, İ. (2017). P21-program ve öğretimde 21. yüzyıl beceri çerçeveleri (ABD uygulamaları). Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 1(2), 15-29. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jier/issue/33877/348852 adresinden edinilmiştir.

 Keleşoğlu, S., & Kalaycı, N. (2017). Dördüncü sanayi devriminin eşiğinde yaratıcılık, inovasyon ve eğitim ilişkisi. Yaratici Drama Dergisi12(1), 69.