İçeriğe geç

Öğretmenin Etkili Aracı

Öğrenmenin temelini ve öğrenme eyleminin başlatılmasındaki en önemli becerilerden biri soru sormadır (Lewis, 2007). Bu beceri, tarih olarak çok eski bir geçmişse sahiptir. Gerek sosyal hayatımızın temellini oluştururken gerekse yaşamımızın her alanını yönlendirirken sorular sorar ve bu sorulara çözümler ararız. Eğer yaşantımızda bir problem varsa bu problemi gidermek için ilk yapmamız gereken şey problemi tanımaktadır. Peki, problem nasıl tanımlanır? Problemleri tanımlarken ilk yaralanacağımız şey sorular sormak değil midir? Ancak sorulara verilen cevaplar ve bu cevaplara yönlendirilen yeni sorular var olan problemin etraflıca tanımlanmasına hiç şüphesiz katkı sağlayacaktır. Ve böylece var olan problemler giderilecektir, hayat kalitemiz artacak ve daha yaşanılabilir bir dünyada yaşayacağız.  

Hayatın her alanında kullanılabilecek bir yöntem olan soru sorma, eğitimde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Gerek öğrencilere problemleri tanımlatırken gerekse onları derse aktif tutup öğrenmelerini sağlarken en çok sorulardan yararlanılır. Hatta Demirel (2009), öğretimi bir sanat olarak görürken soru sormayı sanatçının sanatını icra etmede bir araç olarak nitelendirmektedir. Söz konusu durum değerlendirildiğinde bir sanatçı için en önemli özelliği sanatını icra ettiği aracıdır. Çünkü sanatçı, aracı ile ön plana çıkar ve fark yaratır. Bu bağlamda bu durum değerlendirildiğinde sanatını icra edeceği araç ne kadar önemliyse bir öğretmen için de soru sormayı bilmesi ve bunu öğrenme-öğretim sürecinde de etkili kullanması sadece onun sanatına katkı sağlamayacak aynı zamanda da öğrencilerini de ön plana çıkaracak bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece toplumda soru soran bireyler yetişecek ve hayat boyu soru soran bireylere katkı sağlayacak bir yapı oluşturulacaktır. Özellikle eğitimin toplumu şekillendiren çok güçlü bir araç olduğu düşündüğünde sanatçı olarak öğretmenlerin araçlarını geliştirmesi, öğrenme, merak, yaratma ve problem çözme duygusunu canlı tutma noktasında bir yapı oluşturacaktır. Böylece toplumu bilinçlendirme görevini üstlenen öğretmenlerin sanatlarını icra etmek için sorulardan oluşan bir eğitim sistemine her zaman ihtiyaç duyulacaktır (Kubat, 2018). Soran, sorduran ve öğrenmeye istekli bireyler oluşturmak için öğretmenlerimiz araçlarını daima geliştirmeleri gerekmektedir. Ne kadar derin ve anlamlı sorular sordurmayı başarırsak o kadar sağlıklı bir toplum inşa edebiliriz. Sorularınız daim olsun!

Demirel, Ö. (2017). Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı (23. Basım). Ankara: Pegem Akademi

Kubat, U. (2018). Soru varsa, öğrenme de vardir. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi17(68), 1585-1598.

Lewis, K. G. (2007). Developing questioning skills. Center for Teaching Effectiveness, The University of Texas at Austin. Retrieved October18, 2007.