İçeriğe geç

Sorgulama ve Keşif

Var olan durumun farklı açılarla ele alınmasına hizmet eden sorgulama; anlamlı, işlevsel ve kalıcı öğrenme için oldukça elzem bir beceridir. Bu beceri sayesinde birey sadece yeni bir takım bilgiler edinmez aynı zamanda hâlihazırda edindiği bilgiyi yeniden şekillendirebilir ve başka bir boyuta taşıyabilir. Söz konusu durum açısından bir bireyin ön öğrenmeleri, deneyimleri, yaşantıları, değerleri ve sahip olduğu becerileri sorgulayarak içinde bulunduğu bu durumu bütüncül bir bakış açısı ile doğru bir şekilde değerlendirebildiğinde kişi kendini yeni bir birey olarak yaratabilir. Kişinin kendi koymuş olduğu sınırlarını aşabilmesinde ve geleceğine güven ile bakabilmesinde doğru bir sorgulama aşamasına girebilmesi gerekmektedir. Bu noktada en önemli husus doğru soruları sorabilme ve sorduğu soruya nitelikli cevaplar verip bunlar üzerine düşünebilmelidir. 

Kişilerin düşünebilme aşamasına gelmesinde sorgulama önemli bir yer tutar. Özellikle nasıl sorgulama yapacağını öğrenmiş bir kişi, düşünmeyi de bir nevi öğrenmiştir. Çünkü düşünebilme özellikle de doğru düşünebilme; anlamlı soruların sorulmasını, var olan bilginin kullanılarak sorulara cevaplar ortaya konulmasını ve anlamlı bir yol oluşturmasını içerir. Bu noktada tek başına soru sorulup cevaplar almak tek başına yeterli olmayacaktır. Çünkü yeni cevaplar ortaya çıkarmayan sorular ya da cevaplardan yeni sorular çıkarmayan durumlar düşünmeyi ortaya çıkarmamaktadır. Bu noktada düşünmenin olması için önemli noktalardan biri, bir sistematiğinin olması ve kişiyi daha derin düşünmeye sevk etmesi ve böylece kişinin bir keşif içerine girmesidir. Kişi sorgulama işini her zaman sadece kendi soruları ile yapmaz. Kimi zaman bizlere yönlendirilen sorulara da cevaplar arar, verilen cevaplar üzerinden yeni sorgulamalara gireriz. Bu yeni sorgulamalar bizleri yeni düşünce bulutlarına yönlendirmekte ve zihnimizdekileri yeniden şekillendirmektedir. Düşünme sürecinin içerisinde yer alan bizler, yeni ufuklar keşfeder ve kendi yarattığımız dünyanın dışına çıkarız. Kendi gerçekliğimizi oluşturmak için kendi yarattığımız dünyanın yeniden şekillenmesini hatta kimi zamanda baştan aşağı değerlendirmesini göze alırız. Bu süreç sonunda sorgulanmış ve belli bir filtreden geçirilmiş yeni düşünceler inşa ederiz. Kimi zaman kendi kendimize kimi zaman ise başkalarından gelen sorularla başlayan sorgulama, başka perspektiflerin yolunu açan bir anahtar olarak bize döner.  

Bozer, E. N. ve Kurnaz, A. (2016). Uyuyan zihinleri uyandırma: Sokratik sorgulama. E. Yılmaz, M. Çalışkan ve S. A. Sulak (Ed.), Eğitim Bilimlerinden Yansımalar içinde, (s. 153-166). Konya: Çizgi Kitabevi.

Kızıltan, Ö., & Dombaycı, M. A. (2020). Çocuk ve felsefe ilişkisi açısından dört katlı düşünme modeli. Dört Öge, (17), 1-24.

Saygın, O. (2016, April 13). Soru sormak ve düşünme. Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezleri. https://dd.com.tr/index.php/haftanin-yonetim-fikri/soru-sormak-dusunmek/

Güney, A. (2018, March 7). Merak Nedir? Linkedin. https://tr.linkedin.com/pulse/merak-nedir-alper-g%C3%BCney

İnan İ. (2020, February 13). Merak ve Dil. Sarkaş. https://sarkac.org/2019/09/merak-ve-dil/

Dmy.info. (2018, October 11). Merak Etmek Nedir Merakın Anlamı Faydaları Merak ve Felsefe Hakkında. DMY Felsefe. https://www.dmy.info/merak-etmek-hakkinda/